Wikizdroje:Pravidla pro zamykání stránek

Správci mají právo „zamykat“ stránky, které poté nemohou být upraveny, popř. soubory, které poté nemohou být přepsány. Měnit takto zamčené stránky a soubory mohou jen další správci. Tato schopnost smí být využívána pouze ve velice omezeném rozsahu, neboť zamykání stránek je považováno za škodlivé (vizte Protected pages considered harmful na Metě).

Zamčení a polozamčení Editovat

Stránky, které jsou (plně) zamčeny, mohou být editovány pouze správci. Proto je nutné tento druh zamčení vždy důkladně zvážit. Při kaskádním zamykání stránek je však nutné použít vždy plného zamčení – polozamčení zde není možné.

Stránky mohou být krátkodobě zamčeny pro editace nepřihlášených a nově registrovaných (od jejichž registrace neuplynuly více než 4 dny) uživatelů (např. v případě, že stránka je terčem opakovaného vandalismu většího počtu nepřihlášených uživatelů). Všichni více než 4 dny registrovaní uživatelé mohou takovou stránku editovat zcela normálně.

Trvalé zamčení Editovat

Trvale nebo dlouhodobě mohou být stránky zamčeny pouze v následujících případech:

  • ochrana vysoce exponovaných stránek (Wikizdroje:Hlavní strana) před vandalismem,
  • ochrana loga a klíčových stránek o autorských právech, licenci, tiskových zprávách apod.,
  • ochrana některých stránek sloužících ke správě Wikizdrojů,
  • ochrana textů rozhraní softwaru MediaWiki (vizte MediaWiki na české Wikipedii),
  • v případě vandalismu je možné chránit názvy stránek zamčením před jejich zakládáním (vizte Wikizdroje:Chráněné stránky),
  • v případě opakovaného vandalismu je možné na žádost uživatele zamknout jeho uživatelskou stránku a její podstránky.

Dočasné zamčení Editovat

Stránky mohou být krátkodobě zamčeny z následujících důvodů:

  • vynucená přestávka pro zklidnění situace při probíhající „editační válce“,
  • ochrana stránky či souboru, který je terčem opakovaného trvajícího vandalismu či editací prováděných vyloučeným uživatelem,
  • znemožnění změn stránky, na které se projevuje možná chyba v programu MediaWiki, v průběhu ladění této chyby.

Diskusní stránky (i diskusní stránky uživatelů) se zamykají pouze ve výjimečných případech.

Šablony Editovat

Na zamčenou či polozamčenou stránku je možné vložit šablonu {{Zamčeno}}, resp. {{Polozamčeno}}. U stránek, kde by tato šablona mohla rušit (např. na hlavní stránce apod.), se šablony nevkládají. Při pokusu o editování takové stránky neoprávněným uživatelem se v každém případě zobrazí příslušná informace.

V případě nutnosti… Editovat

V případě, že chcete či musíte editovat stránku, ktrá je pro vás uzamčena, obraťte se na nástěnku správců nebo některého správce, který ji pak dočasně může otevřít. Žádosti je možné podávat také na stránce Wikizdroje:Nástěnka správců.

Podívejte se také na Editovat