Wikizdroje:Poskytnutí autorských práv/Odpověď Alberta Apponyiho na mírové podmínky odevzdané maďarské delegaci

Odpověď Alberta Apponyiho na mírové podmínky odevzdané maďarské delegaciEditovat

Text do české Wikisource vložil uživatel slovenské Wikipedie Joseliani. Na mou prosbu požádal autorku sborníku, kde text vyšel, o povolení publikovat tento text ve Wikisource. Autorka, paní Eva Irmanová, mu toto svým e-mailem z 6. dubna 2006 17:27 potvrdila. Tento e-mail poslal kolega Joseliani na mou adresu jako přílohu dne 9. dubna 2006. Příloha má následující text (částečnou retuši jmen a e-mailových adres provedl -jkb-):


Souhlasím s publikováním. Zdraví Irmanová

---Original Message---

From: jose joseliani ████ Sent: Friday, March 31, 2006 8:53 PM To: irmanova ███ Subject: Prosba o súhlas s publikovaním prekladov


Dobrý deň p. Irmanová,

dovoľte mi úctivo Vás požiadať o súhlas s publikovaním Vašich prekladov dvoch dokumentov na stránkach bezplatnej encyklopédie Wikipédia. Jedná sa o nasledovné dokumenty:

1. Odpověď Alberta Apponyiho na mírové podmínky odevzdané maďarské delegaci 2. Projev J. Gyöngyösiho na pařížské mírové konferenci 14. srpna 1946

Ak budete súhlasiť, ostali by umiestnené na adresách http://cs.wikisource.org/wiki/Odpov%C4%9B%C4%8F_Alberta_Apponyiho_na_m%C3%ADrov%C3%A9_podm%C3%ADnky_odevzdan%C3%A9_ma%C4%8Farsk%C3%A9_delegaci a http://cs.wikisource.org/wiki/Projev_J._Gy%C3%B6ngy%C3%B6siho_na_pa%C5%99%C3%AD%C5%BEsk%C3%A9_m%C3%ADrov%C3%A9_konferenci_14._srpna_1946

Oba dokumenty som citoval na základe vydania "Maďarsko a versailleský mírový systém, Albis International Praha , 2002".

Dúfam vo Váš láskavý súhlas a ostávam s prejavmi najhlbšej úcty. Joseliani.za správnost: -jkb- 14:11, 6. 6. 2006 (UTC)