Vzpomínky na paměť třicetileté činnosti Umělecké besedy 1863—1893/Ztracené mládí

Údaje o textu
Titulek: Ztracené mládí
Autor: Rudolf Pokorný
Zdroj: Vzpomínky na paměť třicetileté činnosti Umělecké besedy 1863—1893. Praha : nákladem Umělecké besedy, 1893. S. 36.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Prohledal jsem hory,
prohledal jsem lesy:
mládí moje, mládí,
kde jsi! kde jsi!

Hledám tebe všudy,
zlatokřídlé dítě,
ale nevím, nevím,
najdu-li tě!

Čím víc nohy slábnou,
tím víc roste touha,
ale cesta k mládí
dlouhá, dlouhá!

Čím víc v očích temno,
čím víc v prsou pálí,
tím jasněji zřím je
v dáli, v dáli!