Vlasti na uvítanou

Údaje o textu
Titulek: Vlasti na uvítanou
Autor: Antonín Sova
Zdroj: Národní listy, roč. 58, č. 118. s. 1
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 30. 10. 1918
Licence: PD old 70

Za činy živých i pohřbených synů
nám Spravedlnost dnes vrací Vlast.
To pro slávu zítřka včerejší vinu
nám s beder věky pomohly střást.

Přijď, Duše Vlasti, přijď, věčně živá,
přijď nepřátelům navzdory!
Vlast, vyvýšená z rabství se dívá
z krve a z dávné pokory.
Vyhnanců nebudeš zhořklou zemí,
prolité krve též zaschne brod.
Veliká vůlí a nadějemi
všech bratří, všech sester spojíš rod.

Společná Vlasti, velká, že svatá,
buď bráněna všemi, kdo žijí, kdož jsou,
buď do věků s rodem naším spjata,
nám nemůžeš být nikdy vzata,
žij věčně vůlí svobodnou,
pozdvíhej z prachu naše hlavy
a z lidské žij a z boží slávy
vždy pro činy, jež k ní se pnou.