Vlastenský slovník historický/z Biberšteina

Údaje o textu
Titulek: z Biberšteina
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 29.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Páni z Biberštejna

z Biberšteina, pánové, rodina původně švýcarská, avšak od konce XIII. století v Čechách zdomácnělá a mnohými statky vládnoucí, jmenovitě Fridlandem, vymřela 1551 Krištofem z B. na Fridlandě, Troskách a Kosti, načež Fridland spadl na korunu co uprázdněné léno.