Vlastenský slovník historický/Tranovský

Údaje o textu
Titulek: Tranovský
Autor: Jakub Malý
Zdroj: Vlastenský slovník historický. Rohlíček & Sievers, 1877. S. 832.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Související: Autor:Jiří Třanovský
Heslo ve Wikipedii: Jiří Třanovský

Tranovský Jiří, narozen 1591 v Těšíně, vzdělával se v cizině, s části ve Vitemberce, byl učitelem nejprv u sv. Jindřicha v Praze, pak v Holešově na Moravě, stal se r. 1615 evangelickým farářem ve Valašském Meziříčí, musil po bitvě Bělohorské svou faru opustiti, načež obdržel faru v Bílsku ve Slezsku. Roku 1627 i odtud vypovězen uchýlil se na Slovensko, přejal r. 1641 duchovní správu v Liptovském Sv. Mikuláši a zemřel tam 29. kv. 1637. T. získal si velikou zásluhu o církev evangelickou vydáním prvního evangelického zpěvníka českoslovanského pod názvem Cithara Sanctorum neb žalmy a písně duchovní staré i nové (ponejprv v Liptově 1635, potom ještě velmi často značně rozmnožena, posledně r. 1874). Mimo to přeložil T. konfesi Augšpurskou (v Olomouci 1620) a vzdělal knihu modlitební pod názvem Phiola sanctorum (ponejprv v Levoči 1631 a potom ještě víckráte).