Vlastenský slovník historický/Mathaebeus

Údaje o textu
Titulek: Mathaebeus
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 490–491.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Mathaebeus Bohdanecký, Krištof, narozen asi 1580 v Bohdanči, stal se r. 1598 na učení Pražském bakalářem a 1604 mistrem svob. umění, 1605 jmenován rektorem školy Chrudimské výtečně zastával úřad svůj, v letech pak 1606—9 vyučoval na vysokých školách Pražských, byv mezi tím také proboštem koleje Karlovy a rektorem škol nižších (classes) při universitě, a když se r. 1609 jednalo o zavedení nového řádu při církvi a konsistoři pod obojí, přidán jest od university komisí k tomu určené. Roku však 1610 vzdav se úřadu učitelského vrátil se do Chrudimi, kde se oženil, právo městské vzal a nabyv hojného statku do rady městské vzat jest, v kterémž úřadě pečoval svědomitě o blaho města a jmenovitě o zvelebení tamní školy. Ve smutných letech 1618—48 bylo mu s městem podnikati všecky neřesti a svízele tehdejší doby, přinucen přistoupiti k víře katolické přišel vydrancováním a ohněm o všecko jmění své a zemřel v bídě asi r. 1655. M. byl muž vysoce vzdělaný, osobní přítel mnohých vynikajících učenců svého věku, a v mladších letech zanášel se také básnictvím latinským.