Vlastenský slovník historický/Matěj

Údaje o textu
Titulek: Matěj
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 490.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Matěj poustevník, rodič Žatecký, vyučený kožešník, ucítiv „puzení ducha“ šel na poušť a bezmála šest let trávil na horách blíž Boubína. Roku 1519 přišel do Prahy, a tu po hospodách a veřejných místech kázaje rozšiřoval učení Lutherovo a přivedl na svou stranu veliké množství lidu. Konečně jest spůsobením administratora Cahery r. 1525 zatčen, přes rok u vazbě držán a konečně z Prahy vypovězen. Obrátiv se k Janovi Dubčanskému pomáhal pak jemu a Václavovi z Lulče zakládati tak zvanou jednotu Habrovanskou. Po uvěznění Dubčanského usadil se M. v Boskovicích, kde žil ještě roku 1542. Od něho jest Napomenutí Pražanům, kterýmž jim r. 1519 oznamoval svůj příchod, a pak několik listů k rozličným osobám, což vše otištěno při Bartošově kronice.