Vlastenský slovník historický/Kubata

Údaje o textu
Titulek: Kubata
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 406.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Kubata 1) Jiří Vojtěch, malíř český, jenž byl živ v Chrudimi v letech 1660—1720, zhotovil zdařilé malby jak pro Chrudim tak okolní chrámy. V Chrudimském děkanském kostele spatřuje se od něho dvanáct apoštolů a v domě děkanském čtvero svatých otců. Jeho syn a žák 2) David K., narozený okolo r. 1686 v Chrudimi, provozoval tu s počátku své umění, ale později odstěhovav se do Kroměříže zemřel tam v první polovici minulého století. V hlavním chrámě Chrudimském nachází se od něho obraz Nanebevzetí Panny Marie.