Vlastenský slovník historický/Kubín

Údaje o textu
Titulek: Kubín
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 406.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Guben

Kubín, něm. Guben, pruské město v Dolní Lužici, byl r. 1427 od Husitů dobyt a vydrancován. Roku 1462 (5. čna) uzavřen zde mír mezi králem Jiřím a Fridrichem markrabím Braniborským, ve kterém král uvolil se vyplatiti zemi Lužickou 10.000 kopami grošů českých, a spojil ji zase s korunou Českou.