Údaje o textu
Titulek: Vlastenské hory
Autor: Václav Jaromír Picek
Zdroj: PICEK, Václav Jaromír. Písně. Svazek 3. Praha: 1852. Str. 19.
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 1852
Licence: PD old 70

Čechy krásné, Čechy mé!
Duše má se s touhou pne,
Kde ty vaše hory jsou,
Zasnoubené s oblohou.

S oblohou a s nebesy,
Kde přemejšlí na plesy
Seraf světlem oděný,
K slávě Páně stvořený.

Pán ten stvořil také vás,
Slavné Čechy, vlasti krás,
Serafa vám s nebe dal,
Váš by národ k zpěvu zval.

A ten národ pěje rád,
V žalmech však i touhu znát,
By ten anděl hájil Čech
Do skonání světů všech.

Proto, krásné Čechy mé,
Duše má se s touhou pne,
Kde ty vaše hory jsou,
Zasnoubené s oblohou.