Venkov/1935/202/Senátor Alois Ušák

< Venkov‎ | 1935‎ | 202
Údaje o textu
Titulek: Senátor Alois Ušák.
Autor: neuveden
Zdroj: Venkov, roč. 30, č. 202. s. 4.
Moravská zemská knihovna v Brně
Vydáno: 30. 08. 1935
Licence: PD anon 70
Související články ve Wikipedii:
Alois Ušák

Včera v Žižicích u Slaného v poledních hodinách zemřel senátor republikánské strany a předseda župní i Okresní Domoviny Alois Ušák, stár 60 let.

Je to pro domovinářské hnutí smutná zvěst, neboť přítel Ušák byl pracovníkem poctivým, věrným a upřímným. Celý jeho život již od vzniku a založení naší strany byl prací pro venkov a zemědělský lid. Již jako mladý propagátor agrárního hnutí zúčastnil se aktivně akcí strany, všech voleb. I jako věcný a důsledný dopisovatel našeho tisku burcoval svědomí a organisoval venkovský lid. Tak činil před válkou. Po návratu ze světové války, kterou protrpěl na všech frontách, nastala pro něho velká práce drobný zemědělský lid. Postavil se v jeho čelo a počal jej organisovati a budoval na župě silné hnutí domovinářské, které značně posílilo úsilí o provedení pozemkové reformy. Jistě si vybral za celoživotní cíl tuto nejkrásnější kapitolu doby popřevratové. Co bylo schůzí od obce k obci, co informací a porad! Všude a ze všeho vycházela jeho nezdolná víra a vůle ve vítězství agrarismu.

Když práce s pozemkovou reformou byly skončeny, neustal. Dále pracoval na všech akcích, způsobilých zajistiti drobnému člověku zemědělskému podporu a ochranu. Byla to především snaha o pojištění domkářů v době nemoci a na staří. Také zmenšení risika zemědělského podnikání a zveřejnění živelního pojištění byly jeho pracovním významným programem. Ušák za tuto svoji práci získal si důvěru. Tato ho vyslala na místa odpovědná. Začal od svého rodiště, kde byl spoluzakladatelem organisace agrární, jako starosta obce, dále starosta hasičů, místostarosta Sokola a po převratu člen okresní správní komise okresu slánského, důvěrník okresní Domoviny a čestný jeji předseda. Dále byl místopředsedou a důvěrníkem krajské politické organisace, člen předsednictva ústřední Domoviny. V roce 1925 byl kandidován na druhém místě do parlamentu a v r. 1929 i v roce 1955 zvolen senátorem za naši stranu. V roce 1926 byl volen také do správní rady banky Slávie, kde setrval až do své volby senátorem.

Pohřeb vynikajícího našeho a nezapomenutelného senátora Ušáka konati se bude v neděli 1. září 1935 a ½ 3. hod. z domu smutku v Žižicích na hřbitov zvoleněvský.