Vánoční album/1883/Proslov

Údaje o textu
Titulek: Proslov
Autor: František Kozák (jako František Ladislav Kozák)
Zdroj: Vánoční album. Dárek českým rodinám. Ročník druhý. Uspořádal Gustav Dörfl. Praha : vlastním nákladem, 1883. s. 1–2.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Jen uzavřete veřeje:
jeť venku sníh a mráz;
a zatopte, ať zahřeje
se jedenkaždý z nás.
Tu velkou lampu rozžete
a zasedneme v sněm;
co hýbe duší dítěte,
buď na mysli nám všem:
čas vánoční se vrátil zas,
ten krásný štědrý čas.

Chýr o jeslích a Betlémě
jde všude v okolí;
vždyť o něm zvony tajemně
nám z dálky hlaholí;
a ptáte-li se po městě,
co nového tam jest —
a ptáte-li se na cestě:
hle! všude tatáž zvěst:
čas vánoční se vrátil zas,
ten krásný štědrý čas.

A každý kojí naděje,
a v nich se veselí,
co stromek, až se zaskvěje,
i jemu nadělí;
a každý má své starosti
jsa toho bedlivý,
by zachoval je v tajnosti —
neb dobře každý ví:
čas vánoční se vrátil zas,
ten krásný štědrý čas.

Čas vánoční se vrátil zas.
Kéž svár už oněmí!
Jeť opět slyšet s nebe hlas:
„buď pokoj na zemi!“
Ten hlas se musí v bujarém
i v starém srdci chvět,
a nebude se s nezdarem
ni letos u nás pět:
čas vánoční se vrátil zas,
ten krásný štědrý čas.