Vánoční album/1883/Pod sněhem

Údaje o textu
Titulek: Pod sněhem
Autor: Bohumil Forman
Zdroj: Vánoční album. Dárek českým rodinám. Ročník druhý. Uspořádal Gustav Dörfl. Praha : vlastním nákladem, 1883. s. 194–195.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Ne jenom léto s hájů zelení,
se světlým modrem nebes oblohy,
se zvonky skotu, písní pasáka
a s mlýnem klapajícím vesele:
i tuhá zima větrem skučící,
s holými stromy, skřekem havranů
a zavátými sněhem stezkami
je plna krásy, plna půvabu…

Jak anděl míru byl by posypal
zahradu mrtvých květy bílými,
tak vypadá tu víska pod sněhem,
a kdyby z domků namodralý kouř
se tiše vzhůru k nebi nevznášel,
každinký z nich by jako hrobem byl.
Tu stará žena mladým pradlenám
vypráví s živým v oku zápalem
o první lásky prvním záchvěvu,
co zatím kantor chvěním starých strun
do dávných dob se mládí unáší
a kovář silák v jiné chatrči
čte ženě v slzách dopis od syna,
a tam zas v teple rodné sednice
dědoušek vnukům z bible předčítá,
a o čem čte, to právě na faře
rty sluhy Páně vposled šeptají:
„Já umírám, bych věčný život měl!“ — —

Ne jenom mladí s tváří růžovou
a se sladkými srdce touhami,
i stáří třeba bylo pod sněhem
je plno lásky, plno nadějí! —