Co mě při listování (fyzickém i virtuálním) zaujalo natolik, že jsem se rozhodl si to někam (tj. sem) poznamenat:

  • „Rusko-české kapitoly, vydané r. 1891, propadly konfiskaci. Bylyť neméně než na 87 stranách z 295 shledány zločinnými a přečinnými.“ – v anoncích dalších děl Josefa Holečka na konci vydání jeho překladu Kalevaly z roku 1894 (stránka na Krameriu)
  • S autorskými právy byl problém už před víc jak 4 stoletími: „Robert Stephani (…) zdělal velmi rozsáhlý slovník jazyka řeckého Thesaurus linguae graecae; z rukopisu toho bez vědomí Stephaniho pomahač jeho Němec Jan Scapula r. 1579. vydal u výtahu krátkém slovník řecký, kterýmžto podvodem Stephani utrpěl ztrátu velikou, že téměř schudl.“ – poznámka Emanuela Tonnera v Balbínově Rozpravě na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého
  • „Kretenismus ve Švýcarsku se zmáhá. Dle úřadních výkazů na počátku roku 1868 bylo mezi 2,032,119 obyvateli 3431 kretenů.“ – Květy 3/1869, rubrika Z celého světa
  • „Ať je s poslední galerie Národního divadla vidět jak vidět, vidět je přec, že není mnoho videt.“ – Humoristické listy 13. 8. 1881 (den po požáru Národního divadla), rubrika Granáty