Ty mocný, silný, veliký

Údaje o textu
Titulek: Ty mocný, silný, veliký
Autor: Jan Evangelista Nečas
Zdroj: Kancionál. Společný zpěvník českých a moravských diecézí. 30. vydání. Praha : Katolický týdeník, 2004. 596 s. ISBN 80-86615-03-0.
Vydáno: 1905
Licence: PD old 70
Související: Jednotný kancionál/Ty mocný, silný, veliký

Ty mocný, silný, veliký
Vladaři věčnosti!
Ty, který svítíš do temnot
na cestu ke ctnosti,
buď veleben, buď veleben, buď veleben.

Ty, jehož moudrost vesmíru
dala své zákony
a chceš, by člověk postupně
zvedal jim záclony,
buď veleben, buď veleben, buď veleben.

Ty, který krásou odíváš
korunku světovou
a v rovnováze držíš svou
soustavu světovou,
buď veleben, buď veleben, buď veleben.