Údaje o textu
Titulek: Odpověď
Autor: František Halas
Zdroj: HALAS, František a Jindřich ŠTYRSKÝ. Tvář: [poesie 1930-1931]. Praha: Družstevní práce, 1931. S. 27
Moravská zemská knihovna v Brně
Licence: PD old 70

Přes šepot tvůj
smrt ke mně hovoří
ne ty mne nelituj
to pokoří

Chci naslouchati jí
a vyzvěděti jen
proč každý patří jí
a zda jsme její sen