Stránka:Vlastivěda moravská - Třebický okres - 1906.djvu/127

Při kontrole této stránky se objevil problém

112


nebylo vojsko francouzské vkládáno již do města, nýbrž tábořilo venku na polích směrem ke Starči a sice po plných 48 dní,

Tr-svmartin-1822po.jpg

Obr. 45. Věž sv. Martinská po r. 1822

neboť právě Třebíčí šla demarkační čára, která dělila po dobu příměří obě armády. Před voj francouzský sestával z oddílů sboru Massenova; z rakouského vojska byla zde pěchota hráni-