Stránka:Svámí Vivékánanda, překlad Karel Weinfurter - Radža joga, čili, Ovládnutí vnitřní podstaty. Díl II., Patandžaliho výroky o jogu - 1925.pdf/8

Tato stránka nebyla zkontrolována


to. Kde je tedy onen pohyb v přímé čáře? Kde je tento nekonečný postup? Znamená to jenom ujíti jistou vzdálenost a vrátili se zase do středu, odkud jsme vyšli. Vizte. jak z mlhovin se tvoří slunce, měsíce a hvězdy a jak se zase rozpadaji a vracejí se k mlhovinám, Totéž se děje všude. Rostlina vezme svůj materiál ze země, rozloučí jej a vrací jej. Každý tvar na tomto světě je vzal z okolních atomů a vrací se zase k těmto atomům. Jest nemožno, aby tentýž zákon působil různě na různých místech. Zákon je stejný. Nic není tak jisté jako to. Je-li to zákon přírodní, pak platí také pro myšlenku, Rozloučí se a vrátí se zase ke svému původu a at si to přejeme či nikoliv, musíme se vrátiti ke' svému původu, který se nazývá Bohem nebo absolutnem, Všichni jsme přišli z Boha a musíme se vrátiti k Bohu. Při tom můžeme Boha nazývati jakýmkoliv jménem. Říkejte mu Bůh nebo absolutno nebo příroda. nebo Ho jmenujte sterýmí jinými jmény podle své libosti, skutečnost zůstává stejnou. „Z koho tento vesmír vychází, v kom žije vše, co se narodilo. a k němuž, se vše vrací.“ To je faktum zcela jisté.

Příroda pracuje na stejném plánu, To, co bylo vytvořeno v jedné sféře, bylo vytvořeno v milionech siér. To, co vidíte u planet, bude také s touto zemíl s lidmi a. s hvězdami. Obrovská vlna jest mohutnou složkou malých vln, možná, že je jich miliony. Život celého světa je složkou milionů malých životů a smrt celého světa je složkou smrtí těchto milionů malých bytostí.

Teď nastává otázka, jest návrat k Bohu vyšším slavem nebo není. Filosoiově jogické školy odpovídají s důrazem: ano, Tvrdí, že nynější stav člověka je degenerací, A není jediného náboženství na tváři země, které by říkalo, že je člověk otrokem, Naopak je tu myšlenka, že jeho počátek je dokonalý a čistý. že pak klesáj až nemůže klesnouti dále a že musí nadejíti čas, kdy se vznese zase do výše, aby dokonal kruh. Takový kruh zde býti musí. Ať člověk klesl sebe níže, přece musí konečně nastoupiti cestu křivkou vzhůru a vrátit se k původnímu

3