Stránka:Svámí Vivékánanda, překlad Karel Weinfurter - Radža joga, čili, Ovládnutí vnitřní podstaty. Díl II., Patandžaliho výroky o jogu - 1925.pdf/7

Tato stránka nebyla zkontrolována


zla, došel člověk do stavu nebeského. Tato nauka, uvážíme-li ji lépe, je směšná a dětinská, poněvadž je nemožná. Nemůže totiž býti dobra beze zla, ani zla bez dobra. Žíti ve světě, v němž by bylo vše dobré a nic zlého. je to, co nazývají sanskrtští logikové „snem ve vzduchu.“

V moderní době byla některými školami předložena jiná nauka. že osud člověka spočívá v tom, aby se neustále zlepšovat, aby se neustále namáhal vpřed a nikdy nedošel cíle. Toto tvrzení. ačkoliv zdánlivě velmi pěkné. je také nesmyslné, poněvadž není žádného pohybu v přímce. Každý pohyb se děje v kruhu. Kdybyste mohli zvednouti kámen a vrlmouti jej do prostoru a když byste mohli dosti dlouho zůstatí na živul tu by se onen kámen musil přesně vrátiti do vaší ruky. Přímka nekonečně prodloužená musi končiti tím. že uzavře kruh a setká se se svým počátkem. Proto myšlenka, že účelem člověka jest postup. neustále do předu a do předu bez zastávky jest nesmyslná. Ačkoliv se tím odchyluji od svého předmětu, dovoluji si poznamenati. že tato myšlenka vysvětluje ctíekou naukul že nesmíme nenáviděli a že musíme milovatil poněvadž právě tak jako u elektřiny nebo u každé jiné síly platí moderní theoriel že síla opustí dynamo, a že dokončí svůj kruh návratem do dynama. I Tak se děje se všemi přírodními silami. Všechny se musí vratiti ke svému pramenu. Proto hleďtel abyste se střežili nenávisti ke každému, poněvadž tato síla. tato nenávist z vás vycházející1 musí se po dlouhé dráze vrátiti k vám?) Když inilujete, vrátí se k vám zase láska, jakmile dokončila okruh, Jest naprosto jisto. že každý koustček nenávisti. který vyjde ze srdce člověka, vrací se k němu s plnou silou. Nic ho nezadrží a rovněž i každý cit lásky se k němu zase vrací. Na druhé straně a na půdě praktické vidíme, že theorie 0 véčném postupu je neudržitelná, neboť cílem všech věcí pozemských je zničení.

K čemu povedou veškeré naše boje a naděje a obavy a radosti? Všichni skončíme smrtí. Nic není tak jisté jako

2