Stránka:Svámí Vivékánanda, překlad Karel Weinfurter - Radža joga, čili, Ovládnutí vnitřní podstaty. Díl II., Patandžaliho výroky o jogu - 1925.pdf/11

Tato stránka byla zkontrolována


mu podařilo najíti něco vyššího než rozum, kde lze poznati jedině vysvětlení našeho nynějšího stavu.

To jest význam studia, které nás vynese nad svět. „Jsi naším Otcem a přivedeš nás na druhý břeh moře nevědomosti“ — to jest náboženská věda a nic jiného jí býti nemůže.