Stránka:Slowanské národnj pjsně 3.djvu/157

Tato stránka nebyla zkontrolována


Přjsahámli mým wěřiti nechceš,
Nuž wyweď mne na široké pole,
Spřipjney mne koňům za ocasy,
Roztrhni mne na wše čtyry strany.
Neuwěřil bratr sestře wjce,
Ale pogaw za bjlau gi ruku,
Wen wywedl na široké pole,
A přiwázaw koňům za ocasy,
Po širokém rozwláčel gi poli.
Kudy krwe krůpěge z nj padly,
Tudy wonné wyrostalo kwjtj.
A kde sama ubožička padla,
Tu se kostel sám sebau wystawěl.

Málo času zatjm uplynulo,
Stihne nemoc mladau Pawlowici,
Prostonala dewět plných roků;
Skrze kosti prorostá gj tráwa,
We tráwě se ljté hady ložj,
Oči pigj, we tráwě se krygj.
Nařjká si mladá Pawlowice.
Nařjkagjc mluwj k manželowi:
Oy, poslyš mne, manželi můg Pawle,
K newěstinu kostelu mne doweď,
Zdaliby mne kostel neoprostil.
Wyplňuge Pawel žádost gegj,
K newěstinu kostelu gi wede;
Leč kdy byli bljzko u kostela,