Stránka:Slowanské národnj pjsně 3.djvu/153

Tato stránka nebyla zkontrolována


I mne bratrowé gsau milowali,
Milugjce dary donášeli.
To gak slyšj mladá Pawlowice,
Mezi koně na palauk odegde,
Na palauce wraný kůň probodne,
Gde a mluwj k manželowi swému:
Žel ti, Pawle, žes milowal sestru,
Nahoru gj dary donášege,
Zabodla ti wrance na palauce.
Pawel sestry Jelice se táže:
Takliž tomu sestro? Bůh tě napraw!
I zakljná se bratrowi sestra:
Ne gá, bratře, na swůg tobě žiwot,
Na swűg žiwot přjsahám i na twůg!
Uwěřiltě bratr slowům gegjm.
Což kdy widj mladá Pawlowice,
Nočnj dobau w zahradu se wkrade,
Skrytě skolj sokola siwého,
Gde a mluwj k manželowi swému:
Žel ti Pawle, žes milowal sestru,
Nahoru gj dary donášege,
Skolila ti sokola siwého,
Pawel sestry Jelice se táže:
Takliž tomu sestro? Bůh tě napraw!
I zakljná bratrowi se sestra:
Ne gá, bratře, na swůg tobě žiwot,
Na swůg žiwot přjsahám i na twůg!
Uwěřiltě bratr slowům gegjm.