Stránka:Slowanské národnj pjsně 2.djvu/217

Tato stránka nebyla zkontrolována  ğ; sc - š; x - ž; ch prostřednjm zwukem mezi č a ť se pronášj; h zastupugjc naše ch newyslowuge se; i - y; ı znamjnko změkčugjcj.

  Pjseň tuto sám Herder do swých Hlasů přeloženau pro obsah płigal. Nám wšak z giného geště ohledu zaznamenánj hodna se zdála; totiž, gakožto gedna z řjdkých pamá- tek gazyka starowendického we wéwod- stwj Luneburském (in ducatus Luneburgici praefecturis Luchoviensi et Dannebergensi — dj Eccardus), kterýžto před sto lety ge- ště gako slabé swătýlko pokmytáwal, za dnů ale našjch, křiwdy času a lidj nepřečkaw, giž gako wyhasnutý se powažowati musj. Gak se w Ekkardu (Hist. stud. etym. ling. germ. Hanov. 1711.) nalezá, se wšami nešwarami péra německého gest přetisknuta na str. 196; tuto gi opětně klademe, gakby podlé domy- slu w českém pjsmě čjsti se mohla.

  Katy mês ninka beyt?
  Telka mês ninka beyt;
  Telka rîži
  Wapak ka nejmo ka dwemo:
  Joz jis wiltě grîzna žena,
  Nemig ninka beyt,
  Joz nemig ninka beyt.