Stránka:Slowanské národnj pjsně 2.djvu/215

Tato stránka nebyla zkontrolována


  prwnj stanowiště, kde opět gednjm obratem počnau dále hráti, gako na začátku. Králice hragj obyčegně každý rok o letnicjch, a to ne na gednom mjstě, ale před každým domem w dědině, z které pocházegi. Gdauli pak i w bljzké dědiny, dwa ozbrogenj mládencowé ge doprowázegj. Začátek hry se činj u domu Králowa. Prwnj pjseň, kterau pěgj, došedše před čj dům, obsahuge w sobě žádost k hospodáři nebo k hospodyni, by wynesli stolici, na kterau by se králka posaditi mohla. Potom počnau každému w domě zwláště pjsně zpjwati, mužským i ženským. Pjsně Králické gsau weskrz w šestislabičném werši skládané. Za neystaršj p. Vuk Stefanowič pokládá nasledugjcj, kterau Srbowé giž před 500 lety zpjwati měli. An bez toho snadná k rozuměnj, klade se tuto toliko srbsky:

  Kralju, svetli kralju!
  kralju, svetli kralju, leljo!
  Kralice banice!

  Kralice Banice!
  Kralice Banice, leljo!
  Ustaj, te pošetaj. (Wstaň a pocházeg.)

  Ustaj to pošetaj,
  Ustaj to pošetaj, leljo!
  Od dvora do dvora.