Stránka:Slowanské národnj pjsně 2.djvu/165

Tato stránka nebyla zkontrolována


V. Zpěw Dalmatský.


Radoslav.

Rannj geště nezastkwěla zoře,
Ni gitřenka pokázala ljce,
Aytu wlaštowice zazpjwala,
Radoslawu králi přizpěwugjc:
Wzhůru králi, wzhůru Radoslawe!
Zleť ležeti, dennici zaspati;
Odpadla ti Lika i Karbawa,
Rowný Kotar do wody Cetiny.
Gak mile král hlasu porozuměl,
Tudjž syna Čáslawa přizjwá:
Wstaniž rychle, rozmilý můg synu,
Ať swoláme wogsko na wše strany;
Padlať od nás Lika i Karbawa,
Znamenité Horwátské královstwj,
I weškeren Kotar do Cetiny,
Bůh pomozi, aby dobře bylo.
porozuměw otcowým syn slowům,
Silné wogsko odewšad swoláwá,
Rychlé gezdce a mladau pěchotu,
Dalmatinské wybrané wogjny.
Blahoradil gemu maudrý otec:
Čáslawe, můg synu neymilegšj,
Pogmi s sebau polowinu wogska,