Stránka:Slowanské národnj pjsně 2.djvu/161

Tato stránka nebyla zkontrolována


By byly přjgemné,
Gako ty fialky.


Hospodyni.

Pod žlutým zaspala
Žinka pomerančem;
Hospodář gi budj
Ljbage gi w oči:
Wstáwey hospodyně!
Králice k nám přišly,
Gdi ge podarowat
Nemnohými dary:
Králi dey wranjka,
A králce wěnečky,
Pěkné naušničky.
Praporečnjkowi
Hedwábnau košili,
A čisté dwořance
Prsten pozlacený.


Gdauce zpjwagj.

Oy wišně, wišnice!
Pozdwihni swé wětwe,
Pod tebau tu Wjly
Diwně kolo wedau.
Před nimi Radiše,