Stránka:Slowanské národnj pjsně 2.djvu/129

Tato stránka nebyla zkontrolována


Připomenutj.

Wjšli drahá, gak gsi moge byla,
Na mém kljně hrozné slzy lila,
Slzy lila, plačjc promluwila:
Strestey, Bože, gednokaždé děwče,
Genž na wěrnost spolehá mládence.
Tak gako ge toto krásné nebe,
Chwjlkau gasné a časem pošmaurné,
Takowá ge wěrnost mládenecká.
Miluge dj: wezmu si tě srdce!
Pomilowaw: čekey do podzimku.
Podzim progde, zima se přibljžj,
A on sobě zas giné namlauwá.


Stjžnost k fialce.

Fialinko, gáťbych tě trhala,
Nemám hocha, gemužbych tě dala,
Kdybych tebe Lubiwogi dala —
Lubiwogtě hrdonosné hlawy;
Onť nenosj kwjtj ledagakés:
Nosj růži gen a karafiăt.


Znatel.

Oy djwčino, oy Mileno!
Posaď se mi na koleno;
Wšak my negsme hlúza diwá,
Dobře wjme, kde se ljbá:
Mezi očima wdowice,
Mezi ňádry mládenčice.