Stránka:Polsky snadno a rychle.djvu/29

Tato stránka nebyla zkontrolována


  1. zumí se, že také přídavná jména, jako dobrych, wielkich, moich, swoich, zastupují oba pády. Poslal jim své lidi přeložíme tedy: posłał im swoich ludzi. Ale: lubię konie, psy.
  2. Sedmý pád množný dobrymi se přidává jenom k mužským osobním: dobrymi ludźmi. Ku všem ostatním se přidává dobremi: dobremi końmi, dobremi drzewami (stromy), dobremi ziemiami.

16. úloha: Snadné čtení.

Matka poslała małego Franciszka po sół i po twaróg a dała mu dwa talerze. Za chwilę powrócił Franciszek, ale tylko z jednym talerzem. Gdzie masz drugi talerz? pytała się go matka. Rozbiłem go. Jak? Tak, odpowiedział chłopiec a upuścił drugi talerz na ziemię.

Nápisy z krakovských ulic.[1]

Skład mąki. — Trzy razy dziennie świeże pieczywo. — Potrzebny chłopiec do nauky introligatorstwa (knihařství). — Potrzebny praktykant do drukarni. — Przyjmuje się wszelkie szycie na maszynie i krawieczyzne (krejčovinu) damską. — Kawior (kaviar) carski mało solony. — Mieszkanie (byt) do wynajęcia (pronajmutí). Wiadomość u stróża (domovník). — Przyjmuje się zamówienia na hafty (vyšívání) i białe szycie. — Skład płocien (pláten) i bielizny stołowej (bílé stolní prádlo). — Różne wina na kieliszki. — Wyrób wszelkiego rodzaju (druh) obuwia męskiego i damskiego. — Skład wódek i likierów. — Bazar wyrobów krajowych (zemský). — Pierwszy (první) chrześcijański tani (laciný) bazar. — Codzień świeża gęsina (husina, husí maso) i pieczone kaczki. - Dziś


  1. Poslal mně p. Michal Chyliński, redaktor Czasu.