Stránka:POLÁČEK, Karel - Židovské anekdoty, 2nd edition.djvu/20

Tato stránka nebyla zkontrolována

„Jojo,“ praví zřízenec káravě, „daně platit, to ne, ale na židovském hřbitově se dát pochovat, to byste rád!“


Jedna židovská obec v Haliči vyhořela. Byla uspořádána sbírka na pohořelé a sešlo se mnoho darů. Tu přišel ze sousední vesnice pan Seligmann na radnici a žádal o podporu.

„Cože?“ tázal se starosta, „copak u vás taky hořelo?“

„Ze by hořelo, to nehořelo. Ale já jsem se moc polekal…“


Modlitba pana Dallese: „Velký bože, pomoz mi! Ty ses přeci smiloval nad docela cizími lidmi, proč ne nade mnou?“


Obchodní dopis:

„Velectěný pane!

Kdo slíbil zaplatit do prvního? Vy! Kdo nesplnil slovo? Vy! Kdo je lump?

Váš oddaný Mořic Löbl.“


Abeles se plížil za Komfeldem a znenadání dal mu zezadu pohlavek. Když se Kornfeld obrátil, tu seznal, že se zmýlil v osobě a pravil: „Prosím za prominutí. Já myslel, že je to Bondy.“