Stránka:Karel Dostál-Lutinov - Duch Německa - 1917.djvu/60

Tato stránka byla ověřena
58
Schiller: Boj s drakem

a jde. A mistr hledí za ním
a pak jej volá s milováním
a dí: Pojď, synu, v náruč mou!
Boj větší popřálo ti nebe.
Kříž vezmi zas! Buď odměnou
tvé pokory, jež zmohla sebe!

Karel Dostál-Lutinov - Duch Německa - 1917 - page 7 - ornament.png