Stránka:Kapper, Siegfried - Zpěvy lidu srbského 1.pdf/90

Tato stránka nebyla zkontrolována

Hochům přikázáno
předivo příst tenké,
vyšívat hedbávím
šátečky hebounce.
Pannám uloženo
hradby stavět hradu,
hradby stavět hradu,
věže v před i v zadu.
Blaze hochu tomu,
komu milá sestra!
Ona za něj bude
předivo příst tenké,
vyšívat hedbávím
šátečky tenounce.
Blaze dívce, má-li
bratra rozmilého!
Ontě za ni bude
hradby stavět hradu,
hradby stavět hradu,
věže v před i v zadu.


Jaké símě, takové žně.

Dvory mete sličná Janja, dvory zametá,
tiché při tom, tiché horké slze prolévá.
Chodil tudy sličný Pavle, milý děveř jí,
vida, kterak slze roní, na ni promluví:
„Co pak je ti, sličná Janjo, snacho má milá?
Dvory meteš, slze roníš, — zle to se mně zdá?“