Stránka:Kapper, Siegfried - Zpěvy lidu srbského 1.pdf/76

Tato stránka nebyla zkontrolována

8.

S bohem — s bohem, dívko naše!
Nic se neohlížej
na otcovy bíle dvory!
otce má i ženich tvůj;
On mu zřídil dvory bílé,
lepší než ty naše jsou!

S bohem — s bohem, dívko naše!
Nic si už nevšímej
matčina napomínání!
matku má i ženich tvůj;
Pomocna i radna tobě
bude líp než vlastní tvá!

S bohem — s bohem, dívko naše!
Nic se neohlížej
na bratrovy vrané koně!
bratra má i ženich tvůj;
On má koně jarobujné,
lepší nežli bratr tvůj!

S bohem — s bohem, dívko naše!
Nic se neohlížej
na sestřičku milovanou!
sestru má i ženich tvůj;
Láskava i vlídna k tobě,
bude líp než sestra tvá!