Stránka:Kapper, Siegfried - Zpěvy lidu srbského 1.pdf/63

Tato stránka nebyla zkontrolována

Prochází-li ulicí se širou
jiskrným on na vše strany okem
v pravo, v levo po okénkách hází,
jak by sokol s příkra hory lesné,
kde kterou by zvěř moh’ uloviti.

Osudu neujdeš.

Hodila Toda jablkem:
„Na koho spadne jablko,
za toho dívka provdám se!“

Spadlo jablko na starce —
za starce Todě nechce se!
Poslala starce pro vodu,
stařec-li vodu unese?
Aj hle tu stařec! Vrátil se,
vodičky chladné džbán nese:
„Pojď za mne, Todo, Todice,
pojď za mne, duše, mé srdce!“

Za starce Todě nechce se;
poslala starce po lese,
starce-li větev zabije?
Aj hle tu stařec! Vrátil se,
břemeno dříví prináší!
„Pojď za mne, Todo, Todice,
pojď za mne, duše, mé srdce!“