Stránka:Josef Svatopluk Machar Vylet na Krym.pdf/37

Při kontrole této stránky se objevil problém
28

a tančilo a vysmívalo se ― ―
― ― ― ― ― ― ― ― ―
Půl dne jsem zíral v širé vody ty,
a když jsem vstal, má duše choulila se
kdes v koutku jako vypráskaný pes …