Stránka:Jean de La Fontaine, Bedřich Peška, Gustave Doré - Čtrnáctero bájek Lafontainových - 1873.djvu/65

Tato stránka byla zkontrolována
Lišák a hrozny.

Lišák, neznámo z kterého kraje,
 ale hladem téměř umíraje
 kraď se jako pes pozadu
 k velikému vinohradu,
 v němž na keřích vysoko se pnoucích
 množství hroznů zralých a planoucích
 jako oheň viselo.
 Lišáku se hroznů zachtělo.
 Hrozny nechtěly se dolej’ hnouti,
 a lišák jich nemoh’ dosáhnouti.
 I dí Lišák omrzalý:
 „Vždyť ty hrozny nejsou zraly,
 zeleny jsou jak brčál!“
 Tak sám sebe těšil, a šel dál.