Stránka:Jean de La Fontaine, Bedřich Peška, Gustave Doré - Čtrnáctero bájek Lafontainových - 1873.djvu/61

Tato stránka byla zkontrolována
Vlk jenž chtěl být pastýřem.

Seznámiv se trochu s ovčím stádem
 vlk dělal se jejich kamarádem,
 by se časem mohl stát
 pastýřem všech ovčích stád.
 Domníval se, liščí kůže
 že mu k tomu dopomůže.
 Aby ukryl, že je dravé zvíře,
 vzal na sebe šat pastýře —
 hazuku s pastýřskou holí;
 i píšťalu k sobě vzal.
 Aby lesť svou zcela dokonal,
 dal na klobouk tato slova:
 „Havel, pastýř od Jankova“,
 a pak useď na drn v poli.
 Kolkolem se pásly bravy;
 on co pastýř přelaskavý
 stádo ovcí tiše hlídal,
 však co myslil, nepovídal.
 Tu pojednou tak se stavil,
 jako by se byl unavil,