Stránka:Jean de La Fontaine, Bedřich Peška, Gustave Doré - Čtrnáctero bájek Lafontainových - 1873.djvu/29

Tato stránka byla zkontrolována
Lev a myš.

Pokud můžeš každičkému,
 byť i tvoru maličkému
 svou službou se zakazuj,
 to si synu pamatuj!
 Že ti může pomoc dát
 sebe menší častokrát,
 bájka ta ti důkaz poví.

 Jednou v drápy králu lvovi
 padla lehkovážná myš
 opustivši svoji skrýš.
 Než v tu chvíli mocný lev
 dokázal, že on je zvířat král,
 neboť myšce život daroval.
 Bylť to věru divný zjev,
 však i dobrý čin to byl,
 jenž nebývá nikdy zbytečný.
 Kdož by tomu uvěřil,
 že již za několik chvil