Stránka:Jean de La Fontaine, Bedřich Peška, Gustave Doré - Čtrnáctero bájek Lafontainových - 1873.djvu/11

Tato stránka byla zkontrolována
9
Myš městská a myš polní.
Myš městská a myš polní.

Jednou k sobě myška z města
myšku venkovskou pozvala,
by jí svou jídelnu velkou
a bohatou ukázala.

Na stole kobercem skvostným
pokrytém se hodovalo.
Jen si dítky pomyslete,
kterak myškám těm chutnalo.

Hodování bylo slavné,
masa plné mísy stály;
tu jim někdo kvas přerušil,
právě když si nejvíc přály.

Ode dveří skvostné síně
hluk se ozval z nenadání:
myška městská utíkala,
myška polní skokem za ní.