Stránka:Jaroslav Vrchlický, Maxmilián Pirner - Démon láska - 1893.djvu/63

Tato stránka byla zkontrolována
29
EPILOG.
EPILOG.

(MAXU PIRNEROVI.)

V mistrově dílně — obraz poslední
on svého cyklu skončil — Amor stál.
A malíř pravil: Nu, přec pohledni,
co zla jsi v světě rozpoutal a stkal!
 Však ferina se smál:
Měl bych se mstít a za to v Tvoje vlasy
sníh stáří vsypat, v srdce nudy led,
tak pomluvil's mne! Avšak jaké krásy
a poesie tím Jsi stvořil svět!
Co dělati? — Buď Tobě odpuštěno
a šťastná láska v žití buď Tvé věno!