Stránka:Jaroslav Vrchlický, Maxmilián Pirner - Démon láska - 1893.djvu/16

Tato stránka byla zkontrolována
6
V ODŘÍKÁNÍ.

Na nebi ob čas hvězda se bleskne,
nad mořem píseň z hrudi zní teskně,
srdce — to skřekem zoufalství steskne!

Darmo! dí vlna pod skálou v hloubi.
Nikdy víc! oblak západ jenž vroubí.
Amen! lka srdce, jež s prázdnem se snoubí.

Tak stojí socha a v dálku se dívá,
bez zvuku zvon se houpá a kývá,
ona stín v stíny mizí a splývá…