Stránka:BUONARROTI, Michelangelo - Výbor sonetů.djvu/99

Tato stránka nebyla zkontrolována

Mně oheň, o němž mluvím, štěstí nese.
Ó, kéž by jenom očistil mne cele,
neb čítám sebe již do mrtvých davu.

Žár přirozeně k nebi tryská v plese,
tak zvrácen v oheň ve své touze smělé,
snad také s ním se vznesu v rajskou slávu.