Stránka:BUONARROTI, Michelangelo - Výbor sonetů.djvu/84

Tato stránka nebyla zkontrolována

XXXVIII.

Nic smrtelného neviděl jsem v tobě,
když z očí tvých jsem vnitřní pokoj pil,
mně z lásky tvé jen vnitřní život zbyl.
má láska duševní jest v každé době.

Byť lidskou duši Bůh nestvořil sobě
tak podobnu, tož byla by jí cíl
jen rozkoš těla, klamný lásky díl,
tož po věčné se shání krásy zdobě.