Stránka:BUONARROTI, Michelangelo - Výbor sonetů.djvu/51

Tato stránka nebyla zkontrolována

By zachovala pak mé všecky vzdechy
a sebrala mé slzy prolité,
je dala muži, jenž ji rád mít bude:

Ten šťastnější snad než já bez útěchy,
mým bolem získá u ní vršité
to blaho, jež mé srdce nemá chudé.