Stránka:BARTOŠ, František; JANÁČEK, Leoš - Kytice z národních písní moravských.djvu/106

Tato stránka byla zkontrolována


86. Odpadlý od srdce.


C:Od Hodonína
M:2/4
L:1/4
K:E
FE | FE | B>c | (B/2A/2) G :|
w: Dív-ča, dív-ča ła-što-vi-čka,
w: ví-dał sem ťa od ma-li-čka,
L:1/8
 GABB | cBA2 | G2z2 |
w: a e-šče ťa ko-lé-ba-li
GEFG | AGF2 | E2z2 |]
w:a už ťa mně slu-bo-va-li.

Dívča, dívča łaštovička,
vídał sem ťa od malička,
a ešče ťa kolébali
a už ťa mně slubovali.

Šohaj, šohaj łaštovička,
odpadéł’s mi od srdečka,
jak od srdca tak od łásky
jak to jabko od hałúzky.