Stránka:Alois Jirásek - Kolébka.djvu/7

Tato stránka byla zkontrolována
3


Maří. Leč bychom —

Alena (kvapně). Co — leč?

Maří. Leč bychom šli zas do Rakovníka — k tetě — Čas vagací už nastal —

Alena. A teď právě ne —

Maří. A proč?

Alena. Aby řekli, že tam teď schválně chodím, nebo aby si — on — pomyslil —

Maří. Jan? A tak by musil on k nám.

Alena (čtveračivě). A nesměl by?

Maří. No, což já — ale děd! — A ty už na to točenice přehlížíš.

Alena (kvapně, žertem). I to abych se Vítu Dobešovu líbila. —

Maří. A pak ho vodou polila. Zlobí se prý hrubě.

Alena (vesele). Právě vhod. Nebudete mít alespoň takových milovných řečí.

Maří. A Beneš z Bud! Ten hrozí —

Alena. Ať hrozí, poštvu na něj zase fenu, bude-li tak dolízat — Pro ty —

Výstup třetí.
Jíra, předešlé.

Jíra (maje u pasu tesák, přes plece toul a kuši, v ruce hůl). Alenko, zběhni na chlumek a podívej se s té strany po Dobroničkovi.

Maří. Co ho tak sháníš?

Jíra. Chci a musím vědět, není-li zase stádo purkrabího ve škodě.

Maří. Tenť ti krve upíjí. Duše lakomá! A jak mu hned rohy narostly! Bodejť z takového zemánka Mrákotínského hned králův purkrabí!

Jíra. Z toho se poděkuj jeho sestřenci, panu lovčímu na Křivoklátě. (Prudce.) Ale já mu nic nesmlčím, nebude-li