Stránka:Alois Jirásek - Kolébka.djvu/61

Tato stránka byla zkontrolována
57


Jan. Tomu juž kolik let — (vážně). Za tu dobu se mnoho změnilo. — A — nejvíc tu s Alenkou. — Žaloby na ni slyším. —

Maří. Od těch tady?

Jan. A vážné. — Nuž tedy rozsoudím (k Aleně a Maří) a přísně jak řád káže.

Purk. (spokojen). Milosti!

Marg. (k Maří). Slyšíš?

(Venku se ozve troubení.)

Purk. Někdo je u brány! (Obrátí se.)

Jan (kvapně k Aleně). Chyba, král!

Purk. (k Janovi) Toť snad m. Purkart.

Alena. Pro Bůh! To by bylo!

Výstup devátý.
Hradský pacholek, předešlí.

Pacholek. Polesný Jíra žádá do hradu.

Purk. Ej, právě vhod.

Marg. (k Maří a k Aleně). Jako na zavolanou.

Jan. Je-li sám?

Pacholek. S Dobroničkou a jakýs mladý s nimi.

Alena (si vzdychne, k Maří). To je král.

Jan (na okamžik zaražen). Co teď? — Pusť je.

Pacholek (odejde).

Purk. Milosti, ať Jíra uslyší. — Však se mně ještě vysmál i s tou kolébkou, i když jsem mu o tom sagitáři Rakovnickém povídal. —

Jan. Kdy?

Purk. Na večer. Obořil se na mne takovým tvrdým hlaholem — a pacholky mně zahnal — Milosti — před mýma očima — a smál se — a ta tu — také —