Stránka:Alois Jirásek - Kolébka.djvu/59

Tato stránka byla zkontrolována
55


Purk. (shora). Milosti král., té hajného dívky jsem v komoře nezastal. Jako kolčava unikla. Hledal jsem ji —

Jan. Kam by se poděla?

Purk. (sestoupiv). Jistěť tetu hledá. Vyzná se tu. Bývalať tu za mého předchůdce. (Pohrdavě.) Tenť zvával hajných pro svou prudkou milost k myslivosti.

Jan. Na úkor svého důstojenství —

Purk. Mně pak, že důstojenství dbám, jak sluší, za pýchu to mají, zvláště polesný Jíra. Tenť nejvíce, a proto mnohé naschvál a na příkoř mně činí —

Jan. Je v hněvu prudký —

Purk. Ale ne na všechny, Milosti. Je polesný; že hájiti má, tak slove —

Jan (prudce). A snad že nehájí?

Purk. Jen dobré Tvé Milosti a Jeho Velebnosti hledám, račiž věřiti, ale tolik pytláků a lesních škůdců nebylo jako tohoto času. Tak pozoruju, co tu jsem. Nechci Jírovi křivdit. Jeť letný a věkem mdlí —

Jan. Tedy nějakého mladého myslíš — Než toť péčí lovčího — Či věděl bys? —

Purk. U nás u Mrákotína — byl by — lovčí ho také zná.

Jan (prudce). Tak už máte někoho — Dobře. Uvidíme. Připomeň mně.

Purk. (spokojeně se klaní).

Výstup sedmý.
Margreta, Alena, předešlí.

Margr. (s poklonou). Tu ta panenka. Stihla jsem ji u komory její tety.

Jan. Přijde-li také teta?