Stránka:Alois Jirásek - Kolébka.djvu/53

Tato stránka byla zkontrolována
Jednání třetí.

Klenutá síň na hradě Jívně. V levo (od diváka) v popředí dvě staré stolice bez lenochů a velká kolébka, úplně zastřená hrubou plachtou. V pozadí v levo, vysoko, blíže rohu (koutu) nevelké, železné dvéře, od nichž vedou dolů do síně dřevěné schody se zábradlím. V pravo v pozadí hluboké gotické okno, níže nežli ony železné dvéře. V něm, jak obyčejně, dvě kamenná sedátka proti sobě. Do okna vedou dva schody. V pravo velké dvéře. Je na úsvitě.

Výstup první.
Margreta, Maří, pak purkrabí.
Je slyšeti klíč v zámku horních dveří, jež se pak otevrou. Vstoupí Margreta s hořící svěcí v jedné, s pometlem v druhé ruce. Za ní

Maří. Už dost, jsem všecka zondána tím poklízením. Svitáť už; kam mne ještě vedeš?

Marg. Na lože, do tvé komory. Tudy je nejblíž. (S úštěpkem.) Je tu tesklivo, viď?

Maří. U vás je všude tesklivo — ale (zkoumavě) dnes máte náhlé hosti. Slyšela jsem prve hlasy —

Marg. (chlubně). Ano, vzácné hosti. Jeho Milost král k nám přijel — K nám nejdřív!

Maří (živě). Král? Tedy přec! — (S úsměškem.) Přijel? A prosím tebe —

Marg. (jakoby neslyšela, sestupuje, svítí). Pozor na schody — a tady — (Stane u kolébky a nese svíci vzhůru.)

Al. Jirásek: Kolébka. 4