Stránka:Alois Jirásek - Kolébka.djvu/51

Tato stránka byla zkontrolována
47


Jan (k purkrabímu). Nuže pojďme.

Král. Ten teď pospíchá.

Purk. Tak snadno poslechl — To jsem na něj — (Shlédne apotečníka, jenž zatím tvrdě usnul.) A ten tam?

Král. Tomu starému bláznu neruš spánku.

Purk. Mluv jinak o starých!

Král. Čert starý a proto dobrý není.

Purk. (k Janovi). Milosti, toho bych nepustil.

Král. A já bych zas nešel.

Jan. Jděme!

Král. Ale pacholci ať jdou napřed. —

Purk. Zas?!

Jan. Ano, pošli je napřed, a nic se neboj, neprchnu.

Purk. (kyne pacholkům, aby šli napřed).

Pacholci (odejdou).

Jan (v tom ku králi). Ať Tvá Milosť lovu mile užije.

Král. A ty dobře své moci. Ale jen do brány! Do brány, pravím.

Jan (chce se poklonit, ale jak se purkrabí jda od pacholků obrátil, vzpomene si a jde k purkrabímu).

Král (purkrabímu fraškovně kyne).

Výstup šestnáctý.
Král, apotečník.

Král (hledí za nimi, zasměje se). M. Purkarte učený, opatrný, dobřes nalíčil. Už ho máš Jeho Milosť a teď ho leč a trap! A já za kus koruny studentem (bera trubku, toul, kuši i oštěp) a teď lovcem. (Chce odejít, v tom si všimne apotečníka.) Ej, to dítě, ten mládenec s holicí. Dobrou noc, měchu milovný! A teď na lov! (Zacházeje do ouvalu zatroubí znamení k honici. Odejde úvalem.)